Nt licencie

  • Home -
  • Nt licencie

Licencia Nt identifikuje systém pri službách Nt Cloud a technickej podpore. Okrem licenčného kľúča obsahuje aj individálne používateľské meno a heslo. Vašu licenciu Nt si starostlivo uschovajte a chráňte pred prístupom tretích osôb.

Na používanie systému TECNATIVES Nt Systems je pre zariadenie Nt Core potrebná platná licencia Nt. Táto licencia je priradená zákazníckemu účtu.
Licencia je predpokladom pre školenie trénerom certifikovaným pre systém TECNATIVES Nt. Dodržiavajte tu aj informácie uvedené v kapitole „Nt Academy“. Licencia je neprenosná a pri opätovnom predaji sa musí nadobudnúť znovu.

Foto galéria