Skupinové cvičenia - Kruhový tréning

  • Home -
  • Skupinové cvičenia - Kruhový tréning

Skupinové cvičenia - Kruhový tréning

Skupinové cvičenie zamerané na rozvoj svalov celého tela. Cvičenie prebieha v menších skupinách max. 6 ľudí, pričom sa cvičí intervalovo pri striedaní jednotlivých stanovíšť, cvičí sa so základnými pomôckami ako sú kettlebelly, medicinbaly, jednoručné činky, TRX a s vlastnou váhou tela.

Aktuálny rozpis hodín skupinových cvičení a rezerváciu si môžete urobiť prostredníctvom nasledujúceho linku BODYMAGIC - Online rezervácia - BODYMAGIC - Reservio.