Cellgym - bunkový tréning

  • Home -
  • Cellgym - bunkový tréning

Cellgym - mitochondriálny bunkový tréning

Čo je bunkový tréning?
Bunkový tréning podľa metódy IHHT je špeciálne vyvinutá forma individuálne upraveného kyslíkového tréningu na zlepšenie získavania energie buniek. Tréning prebieha príjemne v ležiacej polohe alebo v polosede pri úplnom uvoľnení, pritom vdychujete vzduch raz s väčším - HYPEROXIE a raz s menším - HYPOXIE obsahom kyslíka. Tréningová jednotka trvá v priemere medzi 25 až 40 minútami. Odporúča sa 15 až 20 tréningových sedení. Pritom sa jedinečným spôsobom regenerujú a aktivizujú energetické elektrárne vo všetkých bunkách. Intervalový tréning hypoxie a hyperoxie (IHHT) pôsobí podobne ako osvedčený výškový tréning u športovcov a zlepšuje vašu výkonnosť. Na to však nemusíte ísť do hôr: pri IHHT sa strieda tréningová hypoxia (9 - 16 % kyslíka) a hyperoxia (32-34 % kyslíka) v intervaloch pri normálnom tlaku vzduchu.

HYPOXICKÁ FÁZA POSKYTUJE DÔLEŽITÝ IMPULZ NA URÝCHLENIE MNOŽENIA NOVÝCH, ZDRAVÝCH MITOCHONDRIÍ. POMOCOU INTERVALOVÉHO TRÉNINGU HYPOXIE A HYPEROXIE SO ZARIADENÍM CELLAIR® GECKO BUDETE VITÁLNEJŠÍ!


Na základe toho ostávajú výsledky tréningu stabilné po dobe 3 až 6 mesiacov. Výsledkom je lepšie uvoľnenie, vyššia výkonnosť a rýchlejšia regenerácia. Metóda CELLGYM® okrem toho na základe optimalizácie metabolizmu pomáha pri redukcii hmotnosti.

Prístroj CellAir® Gecko má k dispozícii testovací systém,ktorý obsahuje základný test CELLGYM® HRV A HYPOXIE TEST, ktorý vám poskytne rozhodujúce hodnoty na umožnenie vysoko efektívneho tréningu.

BUNKOVÝ TRÉNING MÔŽE POMÔCŤ PRI LIEČBE MNOHÝCH CHRONICKÝCH CHORÔB, RESP. CHORÔB PODMIENENÝCH ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM (NAPR. BURNOUT - SYNDRÓM VYHORENIA, ASTMA, DIABETES II. TYPU), A TÝMTO SPÔSOBOM MÔŽE PRIAZNIVO PÔSOBIŤ NA VAŠE ZDRAVIE.